Music DB

Die Musik Datenbank

ZARD - Zard Blend ã¬SSun & Stoneã¬S

Bewertung :
(2 Stimmen abgegeben)

Tracklist

åý:ãý«é¬¢ãýãýxãýýãýªãý£ãýxã0㒻㒻㒻
1.
åý:ãý«é¬¢ãýãýxãýýãýªãý£ãýxã0㒻㒻㒻
æýºãRã9æ’³ãý
2.
æýºãRã9æ’³ãý
åý:ãýRãýãýªãý
3.
åý:ãýRãýãýªãý
å¿’ãé9ãýãý¦
4.
å¿’ãé9ãýãý¦
Good-Bye My Loneliness
5.
Good-Bye My Loneliness
In My Arms Tonight
6.
In My Arms Tonight
ãýãý®å¾®ç¬ãý¿ãå¿ÜãRãýªãýãý§
7.
ãýãý®å¾®ç¬ãý¿ãå¿ÜãRãýªãýãý§
Oh My Love
8.
Oh My Love
æý¥å¹´ãý®å¤ýã
9.
æý¥å¹´ãý®å¤ýã
ã’ýã¤ã’㒼㒫è±ãý}æý¨ãý¦ãý¦
10.
ã’ýã¤ã’㒼㒫è±ãý}æý¨ãý¦ãý¦
Don't You See!
11.
Don't You See!
çS ãRãýªãýå¤Sãæ`±ãýãý¦
12.
çS ãRãýªãýå¤Sãæ`±ãýãý¦
ãýããýªãý«æ:ãýãý¦ã ã¬SHold Meã¬S
13.
ãýããýªãý«æ:ãýãý¦ã ã¬SHold Meã¬S

Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

Weitere Cds von ZARD

Impressum | AGB | © RSI-Systems 2007 - 2018